Tuesday, 25 October 2011

Feyshtey feamagh

Mastey ceaughyn traa elley, ta mee gynsaghey çhengaghyn, as Sheenish Vandarin nyn mast'oc. Ta mee er ny h-ynsaghey harrish tree bleeaney nish, neayr's ghow mee toshiaght dys goll da'n Çheen as ynsaghey Baarle ayns ollooscoill ayns Xi'an rish daa vee. Ghow mee ram taitnys jeh'n cheayrt, ga dy row doilleeidyn reirey ayn bentyn rish yn obbyr. Myr sampleyr, va mee gynsaghey Baarle beill as beggan cultoor Goaldagh; va brastyllyn Baarle formoil oc hannah er son screeu as lhaih a.r.e. Agh cha row laare-ynsee erbee ayn! Myr shen, cha row fys aym er c'red v'ad er n'ynsaghey foast, ny c'red by ymmydoil daue, ny c'red verragh dreeys baaish orroo. As cha row eh ro-vaghtal dou ny v'eh orrym ad y ynsaghey, cur tastey da mooadys ny brastyllyn - feed dys daeed, foddey rouyr da brastyl çhengey beill mie. Fy-yerrey, hayrn mee beggan fys assdaue er ny by vie lhieu eh y ynsaghey (obbyr trome), as goll rere shen.

Agh shen skeeal elley da laa elley. Neayr's va mee goaill toshiaght er son y cheayrt shen, ta mee er n'ynsaghey Sheenish Vandarin. Dy firrinagh, ta anaase er ve aym urree rish bleeantyn. As mish ass Lerphoyll, ny bunnys, va stoo Sheenish as "Sheenee" (Scousee son y chooid smoo, s'cosoylagh) ry-akin dy mennick. Tra ghow mee toshiaght studeyrys er çhengaghyn as çhengoaylleeaght y yannoo, hug shin ram geill jee (mastey mraane elley). Shen er y fa dy vel ee mie er enney da cagh, agh ta lhiettrimyssyn eddyr ish as çhengaghyn Ind-Oarpagh. As chammah's shen, ta ram studeyryn Sheenagh (ny as Sheenish Vandarin oc) 'sy rheynn aym. She çhengey aalin t'ayn (ta gagh çhengey aalin*) as ram troyn anaasagh eck, as ec y traa cheddin, she ben cham t'ayn. Ta mee dy kinjagh mollit eck cowraghyn yl-cheeayllagh, ny shenn raa ennagh, ny caillt er y fa nagh vel baarnaghyn erbee dys cowraghey creeaghyn ny focklyn. Agh ta mee goaill ram taitys jeh ynsaghey ish as jannoo ymmyd j'ee, as jeh ny nod mee lhaih nish as beggan Sheenish aym.

Aghterbee! Rish blein nish, ta mee er n'ynsaghey jeh ben-ynsee ass Hunan as shen feer vie. Rish nuy mee, ta mee er n'ynsaghey marish carrey dou ayns co-ynsagh beg, ayns thie-tey son y chooid smoo. Nish t'ee er nyannoo briwnys dy lhisin ynsaghey mychione bee Sheenagh, as ren shin beggan studeyrys er kaart bee noght. As yn çhiaghtin shoh çheet, hemmayd dys thie bee Sheenagh as cooilleeney'n lane oie 'syn Çheenish, my ta shen jantagh. Feyshtey feamagh dy firrinagh (ny bashtey ailey my share lhiat!). Bee eh orrym jannoo ram studeyrys er tasht-fockle Sheenish rish y çhiaghtin shoh çheet...

*agh cha geayll mee rieau çhengey erbee ta cur wheesh graih aym as ny Celtiee as gennaghyn myr undinaght chaillt

Sunday, 23 October 2011

Gyn vree

Er y gherrid, cha nel monney stoo noa jeant aym er son yn ynnyd-eggey beg aym. Dy firrinagh, ta bea er ve trome rish y vlein shoh chaie. Cha nel my vea hene cho olk, agh ta mee tarroogh as fo stroos bentyn rish yn obbyr as reddyn elley. Ta'n rheynn gobbraghey ain arraghey dys troggal elley y sourey shoh hugain, as ta obbyr ass towse ry-yannoo. Agh ta'n lught reirey neuarryltagh briwnys erbee y yannoo, as ta'n ard-ven ersooyl fo asslaynt ennagh kerroo ny bleeaney dagh blein, as cho skee as faase nagh nod ee jannoo monney tra t'ee erash. Myr shen, ta'n lught obbree er nyannoo tooilley obbyr rish daa vlein, as ceaut as skee. Cha nel shen ro-olk dooys, dy firrinagh, agh t'eh jeeaghyn dy vel dagh ainjyssagh aym fo doilleeid trome ennagh; çhingys, mooinjer çhingey, studeyrys gyn raah, argid, staartaghyn, cooish ghraih chrampagh... as myr shen ta aeraght trome as groamey er feie ny caayrey. T'eh cur lhag-chreeys orrym as cha nel eh greinney aittys ny gientynaght - ny bree.

Liorish ooilley shen, cha nel monney bree aynym ny laghyn shoh, as s'doillee eh red ennagh y screeu. Ta shalee ny ghaa foym as lieh-yeant, agh cha nel traa ny breeaghys aym ad y chooilleeney. Chammah's shen, mannagh vel glout dy hraa ayd, cha aashagh eh reddyn gientynagh y yannoo dy corrym. T'ou jummal traa liorish smooinaghtyn er c'red v'ou jannoo, ny shirrey noteyn, ny shirrey er y vree skeeeallagh v'aynyd y keayrt s'jerree. Myr shen, ga dy by vie lhiam red ennagh noa y chur magh, ta mee aareaghey ny skeealyn ta caghlaait ny screeuit aym hannah, obbyr gyn feme er wheesh bree. S'treisht lhiam dy bee caa aym red ennagh noa y yannoo dy leah.