Tuesday, 20 December 2011

Cooinaghtyn

Brooklyn Museum - River Valley in the Moonlight - William Trost Richards - overall

Cooinaghtyn

Ayns glion Nis ta’n eayst vaarnee mollaghtagh soilshaghey dy thanney, as liorish eairkyn faasey t’ee raipey raad da’n toilshey eck trooid duillagys marrooagh billey-upas mooar. As ayns cree ny glionney raad nagh roshee soilshey erbee, ta cummaghyn garraghey nagh vel cooie da sooillyn deiney. S’rank ee glasseraght ny lhargee, raad ta raiseyderyn as çhionnagyn olkey snaue mastey claghyn plaaseyn currit mow, as lhoobey mygeayrt collooghyn brishtey as leacyn quaaghey, as girree straiddyn marmyragh va jeant ec laueyn jarroodit. As ayns biljyn ta gaase dy foawragh ayns closeyn boghlanagh ta apagyn beggey corlheimmey, as magh as stiagh ny thieyn-tashtee ta ard-nieughyn snaue, as reddyn crottylagh gyn ennym.

S’buillvollee ad ny claghyn nyn gadley fo curleidyn keynnagh hash, s’lajer ad ny boallaghyn huitt ad voue. Er son dy bragh ren masoonee ad y hroggal, as dy firrinagh t’ad jannoo shirveish braew foast, da’n beayf lheeah ta cummal foue.

Ec eer-vun ny glionney ta’n awin Theinney ny lhie, lesh ushtaghyn gleiynagh as sarkylagh. T’ee girree ass çhibbyryn follit, as roie da ooigyn fo-hallooin, as cha nel fys ec Imshee ny Glionney er yn oyr dy vel ny h-ushtaghyn jiarg, chamoo er c’raad t’ad roie.

Ren Jinnee ny goullyn eaystey loayrt rish Imshee ny Glionney, as gra: “Ta mee shenn, as ta ram jarroodit aym. Insh dou obbraghyn as cummey as ennym adsyn ren ny reddyn cloaie shoh.” As dreggyr y Imshee, “She mish Cooinaghtyn, as creeney lesh oayllys traaghyn t’er ngoll shaghey, agh ta mish shenn myrgeddin. Va ny bioee shen gollrish ushtaghyn ny h-awiney Theiney, harrish toiggal. Cha gooin lhiam ny h-obbraghyn oc; v’ad jeh’n çhallid ynrican. S’cooin lhiam dy dullyr y cummey v’oc; v’ad gollrish ny h-apagyn beggey ayns ny biljyn. S’cooin lhiam dy baghtal yn ennym oc, ny drane da ennym ny h-awiney: ny bioee jea shen, hug ad Deiney orroo.”

As jettyl y Jinnee erash da’n eayst eairkagh thanney, as yeeagh yn Imshee dy cruinn er apag veg ayns billey daase ayns close boghlanagh.


Memory

In the valley of Nis the accursed waning moon shines thinly, tearing a path for its light with feeble horns through the lethal foliage of a great upas-tree. And within the depths of the valley, where the light reaches not, move forms not meet to be beheld. Rank is the herbage on each slope, where evil vines and creeping plants crawl amidst the stones of ruined palaces, twining tightly about broken columns and strange monoliths, and heaving up marble pavements laid by forgotten hands. And in trees that grow gigantic in crumbling courtyards leap little apes, while in and out of deep treasure-vaults writhe poison serpents and scaly things without a name.

Vast are the stones which sleep beneath coverlets of dank moss, and mighty were the walls from which they fell. For all time did their builders erect them, and in sooth they yet serve nobly, for beneath them the grey toad makes his habitation.

At the very bottom of the valley lies the river Than, whose waters are slimy and filled with weeds. From hidden springs it rises, and to subterranean grottoes it flows, so that the Daemon of the Valley knows not why its waters are red, nor whither they are bound.

The Genie that haunts the moonbeams spake to the Daemon of the Valley, saying, “I am old, and forget much. Tell me the deeds and aspect and name of them who built these things of stone.” And the Daemon replied, “I am Memory, and am wise in lore of the past, but I too am old. These beings were like the waters of the river Than, not to be understood. Their deeds I recall not, for they were but of the moment. Their aspect I recall dimly, for it was like to that of the little apes in the trees. Their name I recall clearly, for it rhymed with that of the river. These beings of yesterday were called Man.”

So the Genie flew back to the thin horned moon, and the Daemon looked intently at a little ape in a tree that grew in a crumbling courtyard.


Ta'n skeealeen shoh çhyndaait ass Memory liorish yn Çhiarn Dunsany. Ta'n lioar vunneydagh ry-lhaih er Project Gutenberg.

Monday, 5 December 2011

Cre'n nah ghamman?

Nish as reesht, ‘sy veggan traa t’aym nagh vel mee gobbraghey, gynsaghey çhengaghyn, screeu artyn gv.wiki ny jannoo obbyr thie aynsyn, ta mee cloie gammanyn co-earrooder. Share lhiam gammanyn cloie paart, son y chooid smoo, agh ta meiyghys ayms cour gammanyn ardane as keisht. Ec y traa t’ayn, ta daa ghamman foym; Planescape Torment as Thief II. She shenn fir t’ayn; troaryn 1999 as 2000. Agh s’mie lhiam shenn ghammanyn, dy mennick. Shynney lhiam gammanyn Infinity Engine, as ta mee goaill arrys nagh vel ad jannoo gammanyn noa lioree. Cha nel mee currit da aahroggal y co-earrooder aym dagh blein lesh stoo noa, as cha nel mee cur wheesh geill da graafaght as kuse dy ‘leih. S’mie lhiam gammanyn as skeeal drualtagh oc do noddym ronsaghey seihll noa ny çheet da quaiyllyn karracteyryn anaasoil.

Son y chooid smoo, ta mee cloie Thief II ec y traa t’ayn. Ta cooid y ghamman ‘syn ennym: t’ou uss dty vaarliagh, Garrett (fer schlei er bashtal), as t’ou brishey stiagh ayns buill as reddyn y yeid. Hoshiaght, t’ou geid ‘syn aght chadjin, agh rish tammylt ta ny meoir-shee dty lorgey, t’ou shirrey feanish jeh co-chialgyn politickagh, sollaghey-laue as kimmeeys liorish brishey stiagh ayns doonyn gildey as stashoonyn meoir-shee, as caggey (dy follaghtagh, my ta keeayl ayd – she maarliagh uss, cha nee sidoor) noi cretooryn neuvio as seyr-obbree caggee. Wahll, s’baghtal eh dy s’mie lhiam ve my vaarliagh as sleetçhal mygeayrt ‘sy dorraghys, as jannoo magh cre’n aght noddym shaghney arreyderyn as glassyn dys goaill ny ta mee shirrey er. Gowym rish dy vel cummey cooiljeigagh er nish, as tro boiragh ny ghaa: s’doillee eh lhiggey voyd aaraghyn gyn lheimmey er ard as tuittym lesh tharmane ta doostey dagh arreyder ‘syn ynnyd (as keead oardagh ry-gheddyn ass y vair-chlaare, as cha aashagh eh stiurey ny keayrtyn er coontey caslyssyn-çheerey neuvaghtal as shamyryn ta gollrish y cheilley. As ta keisht ny ghaa nagh dod mee feaysley er agh liorish art-bollee (“walkthrough”).

Ny yei shen, ta’n skeeal anaasoil dy liooar dy ‘reayll my yeill, gyn boirey orrym rouyr ny brishey stiagh er bun y ghamman: sleetçhal as geid. Chammah’s shen, ta karracteyr fondagh ayd (maarliagh schlei as granganagh) agh cha nel ad jannoo eab eh y ro-veenaghey, as myr shen, ta reamys ayds shen y yannoo. Ta’n Garrett ayms pragmatagh dy liooar; t’eh geid nhee erbee ta ry-laue, agh cha nel eh jummal traa rish ronsaghey lane thie er son buill ‘olliaghtagh. Cha nel eh marroo arreyderyn mannagh vel eh fo gaue baaish er y chooyl, agh ad y harnoal; cha nel marrooder t’ayn. As t’eh jannoo reddyn magh as magh; share da goll strooid lane stashoon arrey dy saaseagh as tarnoal dagh arreyder fer as fer, as eisht y voayl y ronsaghey ayns shee, na roie mygeayrt as jannoo dagh ooilley red ad hoc gyn plannal erbee. Agh oddagh oo cummey Garrett eddrym ‘sy chree ta goaill taitnys ass boirey arreyderyn as cur orroo shirrey er er feie ny caayr, ny fer feayr-fuiltagh ta lhiggey ad gyn faitys.

Erreish dou roshtyn jerrey ny gammanyn shoh, bee’m shirrey er fer noa, as hug my ner dy vel CGP noa er jeet magh: Skyrim. She obbyr Bethesda t’ayn; cha row aigh vie aym bentyn rish ny gammanyn elley oc (v’ad failleil dy mennick), agh er lesh ram sleih dy vel eh feer vie. T’ad cur moylley da seihll mooar as gyn lhiettrimyssyn boiragh, da graafaght ghoys yn ennal jeed, as caggaghyn creesee as feniaghtagh.

Oh, Skyrim. I really am so enamoured by your peaks, and your misty valleys. Oh, what a beautiful world, filled with possibility and with cheese. Oh, Skyrim, let us bask in the the spook of your ghosts and squirm in the horror of your catacombs. Let us be gleefully smacked about by giants and devoured by dragons. Let us steal hats and trade them for unexpected potions. Oh, Skyrim. There’s so much to you that there are even ants crawling on this log! Blimey.

(Jim Rossignol, User Interfarce: Skyrim's Silly Choices er Rock, Paper, Shotgun)

"Skyrim" sieht verdammt gut aus! Der tolle Look zeigt sich vor allem in den Außenbereichen: Die riesige lebendige Spielwelt fasziniert an allen Ecken und Enden: Windböen wirbeln Schnee auf, Pflanzen bewegen sich sanft im Wind. Es ist eines der wenigen Spiele, in denen die Vegetation ihren Namen auch verdient... Gäbe es in der Games-Branche eine Auszeichnung für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu gewinnen, Bethesda Softworks hätte sie sicher! Ein solches Spielemonster hat es noch nicht gegeben.

(Welt.de, Riesiges "Skyrim" ist das Rollenspiel des Jahres)

Ta shen clashtyn dy mie dou, gyn ourys, as ta ny feeshanyn-cleaynagh jeeaghyn dy mie chammah. Er y laue elley...

  • ta ny Karracteyryn Seyrey ommidjagh rere cliaghtey
  • t’ad cur magh clampyn ta jannoo reddyn ny smessey as shimmey fout t’ayn foast gyn clamp.
  • ta co-eddin lane lheibeidjagh echey
  • she co-hroggal PC as “console” t’ayn, as t’eh jeeaghyn nagh ren ad y saase stiuree y vaare-hareaghey (“optimise”) da’n ghaa ‘er. Myr shen ta troyn ayn nagh vel cooie da PC.
  • as t’eh ort eh y chloie liorish Steam, corys ta mee rieau er shaghney. Cha nel fa erbee aym y co-earrooder aym y chur fo bondiaght chlaare. Ta ymmydyn ec Steam, ta mee goaill rish shen: t’eh lhiggey dhyt laadey neose gammanyn reesht, tashtey fys cloie er yn eddyr-voggyl, as reddyn elley. Er y laue elley, ny keayrtyn, t’eh neulhiggey dhyt cloie, ny eer glassey magh slieh ass yn çhirveish as dagh ooilley ghamman t’oc. Cha nel mee son lhiggey lesh reagheydys da colught ennagh; s’lhiams eh y co-earrooderyn as ny gammanyn myrgeddin. My ta feme aym er karraghey ennagh, er lhiam, foddym eh y laadey neose jeed, gura mie ayd; cha nel mee shirrey ort eh y vroojey orrym dy folliaghtagh. Chammah’s shen, ta lheid ny shirveishyn stiuree nyn munyn doilleeidyn bentyn rish ymmyd arraghyssyn (“mods”), obbyr ard-jeeaneyderyn ta shareaghey ny mooadaghey gammanyn, ny karraghey reddyn nagh charree y colught hene.
Myr shen, ec y traa t’ayn t’eh orrym gamman elley y gheddyn, er lhiam. Tybed c’red ta ry-gheddyn veih 2001?