Friday, 30 March 2012

Kiaull ayns ny 1920yn

Va mee clashtyn rish fynneigag jeih-aignee YSDC jea, as ga dy vel eh dy kinjagh mie, v’eh anaasoil ass towse y cheayrt shoh. Cheau ad lieh-oor rish cowag er kiaull ayns ny 1920yn; v’ad loayrt er ymmyd as scansh kiaull ‘sy ghamman cloie paart yindyssagh Call of Cthulhu, agh va’n chooid smoo jeh’n choloayrtys jus resooney magh y chooish as v’eh lane drualtagh. My leshtal, agh she fynneigag da jeih-aignee er lheh t’ayn, as mannagh vel oo cur argid da YSDC cha dod oo clashtyn rish y stoo anaasoil shen. Atreih!

Ta fys y theay aym er jazz as speakeasies as lheid ny reddyn, agh hoilshee magh ad ram stoo elley nagh smooinee mee rieau er. Myr sampleyr, va kiaull screeuit foddey ny smoo scanshoil; ren sleih moylley arraneyn noa da’n cheilley as eisht kionnaghey y chiaull screeuit as cloie eh dys feddyn magh my v’eh mie ny dyn. As b’oayllagh daue goaill arrane ry-cheilley ny clashtyn rish carrey ennagh cloie. Tra va mee ‘sy scoill ren mish as my chaarjyn goaill arrane ny keayrtyn tra va giense ayn, agh va shinyn ‘syn çheshaght chiaullee. Cha s’aym dy vaik mee lheid y red rish bleeantyn, agh smooinaghtyn er filmyn as skeealyn yn eash shen, dy jarroo, v’eh scanshoil. Myr dooyrt ad, ta kiaull as arraneyn scanshoil da skeealyn Bertie Wooster as y lheid. Va pianney ayns kerroo dagh thie oast as va arraneyn ym-yiense mie er enney (smooinee er George Formby, ard-chiaulleyder yn eash).

Cha s’aym cre’n fa scuirr sleih veih goaill arrane ry-cheilley; s’cosoylagh dy nee obbyr veggan er veggan v’ayn, as kiaull çheet dy ve ny red ta kiaulleyderyn jannoo, cha nel sleih cadjin. My ta recortyssyn ayd jeh kiaulleyderyn mie, cre’n feeu uss prowal dy ghoaill arrane, as coraa moal ayd? As mannagh vel oo goaill ayrn ayns kiaull y theay ‘sy thie oast, ny ayns thie dy charrey, cha b’oayllagh dhyt eh as cha bee oo cho arryltagh dy yannoo eab. S’treih shen. Er lhiam myrgeddin nagh vel y co-fys cheddin ain nish; cha nel kiaull ny red rheynnit eddyr ain wheesh as v’eh. Cha nel mee clashtyn rish kiaull noa dy mennick, dy firrinagh; ga dy vel mee geaishtagh rish y radio ny keayrtyn, son y chooid smoo ta mee croghey er MP3yn as y cloieder aym. Foddee cagh geaishtagh rish e reih chiaull e hene. Ta kiaull goit ry-chlashtyn ayns kuse dy vuill, agh cha nel eh cho cadjin jiu (v’eh boirey er sleih, er lhiam). Chammah’s shen, cha gooin lhiam y cheayrt s’jerree hug mee shilley er carrey as deaisht shin rish kiaull ennagh. Liorish ooilley shen, ta fys mie aym nagh vel enney aym er kiaull ennoil jeianagh, as shen cadjin dy liooar er lhiam; ta cagh geaishtagh rish ny s’mie lesh eh as cur neuhastey da reddyn elley. Ta ny sloo sleih goll ‘syn agglish chammah, as shen traa elley b’oayllagh da sleih goaill arrane as ynsaghey kiaull ayns ny shenn laghyn.

Red elley: er lhiam nagh vel kiaull jeianagh wheesh aashagh dy chloie as va kiaull shinney. Shen eiyrtys çhaghnoaylleeaght, ayns ayrn; my ta bree yn arrane croghey er obbraghyn lectraneagh ny sheeanyn co-earrooder, cha nel eh aashagh eh y ghoaill eddyr uss as dty charrey share. Agh cha nel ooilley’n stoo shoh heose agh my varel neuynsit hene.

Loayr ad er aghtyn dy ghoaill stiagh kiaull as cooishyn kiaullee 'sy ghamman ayd dys cur er ennaghtyn ny smoo fondagh; ny keayrtyn ta gammanyn cur geill da ny ta ny cloiederyn jannoo as neuhastey da reddyn elley, agh t'eh faagail y theill myr red follym as faase. Chammah's shen, ta feerid shennaghyssagh cur bree as blass yn eash as ny çhymbyllaght da gamman (ny da skeealyn). S'doillee eh cur er sleih ennaghtyn dy vel ad cloie ayns ny 1920yn ayns ynnyd ny 2010yn; agh my ta ny caarjyn oc shirrey orroo çheet harrish as goaill arrane, ny my ta'n naboo-dorrys oc ny chreckeyder kiaullee screeuit da shappyn kiaullee, ny my ta sleih cronnaney arraneyn s'noa ny hallaghyn-kiaullee tra t'ad fo-raad (as ta fys ec cagh orroo!), bee blass diunid as bioys ayn. Shen cowrey baghtal nagh vel reddyn ‘sy skeeal myr t’ad jiu, as she mynchooishyn nagh vel sleih jerkal noadyr.

Wednesday, 21 March 2012

Çhengaghyn gyn baarnaghyn

Ta mee cur geill da ynsaghey beggan Shapaanish, er daa oyr. Yn derrey oyr, shen dy vel kuse dy studeyryn as leaghteyryn-joarree ass yn Çhapaan ‘sy rheynn aym, as by vie lhiam dy noddin cur fockle ny ghaa daue ‘sy çhengey ghooghyssagh oc. Ta Baarle feer vie oc son y chooid smoo, agh ny keayrtyn t’eh ny sassey reddyn y hoilshaghey magh ayns çhengey ny mayrey. Smooinee: my she cooish neuchadjin t’ayn, cha nel y tasht-fockle neuchadjin Baarle ec cagh dy hoiggal ny ta mee gra. Er y laue elley, my ta mee cur geill er lheh da ynsaghey raaghyn er lheh dys soilshaghey magh ny cooishyn shen, foddym eh y hoilshaghey magh da cagh gyn scansh da’n Vaarle t’oc. Yn oyr elley, shen dy vel anaase mooar aym er çhengaghyn, as ta’n Çhapaanish ny çhengey scanshoil bentyn rish cultoor, as ta’n çhengey hene anaasoil myrgeddin.

As mish goaill toshiaght dy ynsaghey çhengey dou hene, ta mee çhaglym raaghyn ymmydoil. Cha nel monney bree ayns ynsaghey focklyn nyn lomarcan; cha dod oo jannoo monney ymmyd jeu. My t’ou uss ynsaghey raaghyn er dty hengey, foddee oo loayrt rish sleih, as shen scanshoil da creeaght. Ny yei shen, ta’n chooid smoo dy hasht-fockle myr shen bentyn rish turrysee as y lheid; cha nel ymmyd erbee oc dooys er son coloayrtys ‘syn obbyr. As mish shirrey raaghyn ymmydoil, hooar mee y feysht shoh:

When looking at a sentence consisting of Japanese characters, how can you tell when words end and begin? In English each word is seperated, while in Japanese they all run together. Usually I can't tell if the character I'm reading is at the beginning, middle or end of a word. I've tried finding solutions that can help but haven't been successful. (ayns shoh)

As shoh y un ‘reggyrt v’ayn (wahll, ny h-ayrnyn scanshoil):

Hi, there are mainly 3 types of characters in Japanese, hiragana, katakana and kanji, excluding romaji which is the roman characters used to help foreigners for pronunciation.
...[soilshaghey ny 3]
As such, it's possible to write the whole sentence consisting of only hiragana characters. However, this will make the sentence difficult to read because many kanji are pronounced with not only one but few hiragana characters.
...[soilshaghey]
In order to know how Japanese words are formed, you need to have a basic understanding of the above 3 Japanese characters. You can go to the following pages to find out more on each character...
...
You may also want to refer to this page where there are many Japanese words and vocabulary available. You can then see how different combinations of Japanese words are formed.

I am not very sure why you cannot tell when words end and begin in a sentence consisting of Japanese characters. If you understand how Japanese words are formed (as explained above), you shouldn't have any problem with that.

The only problem I can guess is that you may be confused about kanji, because a kanji can be formed with few kanji. For example this kanji 飲 (no) is made up of 2 kanji 食 and 欠. While kanji are more complicated as compared to hiragana and katakana, the theory is the same behind how Japanese words are formed.

I hope I have not confused you further in my explanation. Let me you if you need more help. Or you can give some examples to show your problem.

Ta mee cliaghtit rish y doilleeid shen; ta’n red cheddin taghyrt ‘syn Çheenish nagh vel jannoo ymmyd jeh baarnaghyn noadyr. Er lhiam nagh vel y freggyrtagh er doiggal cre’n doilleeid t’ayn.

Shoh y feysht, er lhiam: mannagh vel y çhengey ayd hannah, cha cosoylagh eh dy eddyraghey raa baghtal as fondagh veih stroo dy hillabyn gyn keeall erbee.

Goaill ort hene nagh vel Baarle ayd hannah (s’cosoylagh dy vel), lhaih shoh:

“iamnotverysurewhyyoucannottellwhenwordsendandbegininasentenceconsistingofjapanesecharacters”

Cre’n aght ta shin cur enney er focklyn mannagh vel baarnaghyn ayn, aghterbee? Wahll, er lhiam dy vel kuse dy obbraghyn ‘sy chooish. Dy dooghyssagh, cha nel glare beill y red cheddin; ta shin jannoo ymmyd jeh toan, stroos as reddyn elley dy ghoaill greim er ny focklyn t’ayn; agh ta mee çheet er glare screeuit.

 1. Ta shin cur enney er focklyn ta shin oayllagh roo.
 2. Ta shin goaill tastey jeh dhossanyn dy lettyryn cadjin ta cowraghey ayrn er lheh jeh focklyn.
 3. Ta shin goaill tastey jeh dhossanyn dy lettyryn nagh vel lowit (ny nagh vel cadjin).

Dy dooghyssagh, my ta beggan ny çhengey ain, ta shin cur enney da focklyn mastey’n stroo. Fodmayd reih magh ayrnyn ta shin toiggal.

Chammah’s shen, ta kuse dy ghossanyn ayn ta cadjin dy liooar as keeall er lheh oc. ‘Sy Ghaelg, ta dhossanyn myr “-agh”, “aghey” as “-aghyn” cowraghey jerrey fockle son y chooid smoo, chammah’s “-ljyn”, “-it” as “-ey”.

As dy scanshoil, ta shin fakin kuse dy ghossanyn nagh vel lowit, as ta fys ain dy vel brishey ayn, ny nagh vel brishey lowit ayns boayl elley faggys daue. Smooinee er: Crenaghttashincurenneyerfocklyn? Wahll, cha vaik mee rieau “ghtt” as myr shen s’cosoylagh dy vel brishey ayn; as er y fa dy vel “-ght” cadjin dy liooar, as cha nel “tt-” lowit ec toshiaght fockle, ta’n brishey eddyr y ghaa “t”. Cha nel “-nc-” cadjin ‘sy Ghaelg noadyr, she “-nk-” son y chooid smoo, as myr shen s’cosoylagh eh dy brishey eddyr oc. Ta “ren” ny fockle cadjin, agh dy reihagh shin “ren” ass mean y raa, aagagh shin fockle as “-cu” ec y jerrey as fockle elley as “ney-“ ec y toshiaght; cha nel yn derrey yeh ny’n jeh elley lowit ‘sy Ghaelg.

Liorish ny saaseyn shen (as fir elley, foddee?) ta shin feddyn keeall y raa eer mannagh vel enney ain er dagh fockle.

Cre mysh sampleyr Baarle jeh’n ‘reggyrtagh?:

“iamnotverysurewhyyoucannottellwhenwordsendandbegininasentenceconsistingofjapanesecharacters”

 • Cha nel ‘ia’ cadjin ec toshiaght ‘ockle.
 • Cha nel ‘tv’ lowit.
 • Cha nel ‘rys’ cadjin.
 • Ta ‘wh’ ec toshiaght focklyn agh cha nel eh ry-akin dy mennick ayns buill elley.
 • Cha nel ‘yy’ lowit er chor erbee.
 • Cha nel ‘db’ cadjin agh ayns focklyn jeant jeh daa ‘ockle (“handbag”, as shen focklit magh myr “hambag”).
 • Cha nel ‘inina’ ry-akin.
 • Cha nel ‘fj’ ayn agh ayns “fjord”.
 • Cha nel nb, md, mg, sg, sd, rj, as ymmodee piyryn elley lowit.

“i-amnot-very-sure-why-youcannottell-whenwordsendand-begininasentenceconsistingof-japanesecharacters”

Lesh shen, ta reddyn jeeaghyn ny s’assey. As goaill rish dy vel beggan Baarle ayd, foddee oo feddyn focklyn cadjin ayns shoh:

“i-am-not-very-sure-why-you-can-not-tell-when-wordsend-and-begin-in-a-sentenceconsisting-of-japanesecharacters

Er y laue elley, ta reddyn ayn dys molley oo:

“i-am-not-very-sure-why-you-can-not-tell-w-he-nw-or-d-send-and-beg-in-in-as-en-ten-cec-on-s-is-tin-go-fjap-an-esechar-act-ers

Liorish feddyn cohaglymyn neuliklee dys rheynn ny focklyn, as feddyn focklyn liklee ‘sy raa, as fys grammeydagh (ta –ing as –ed jerrey breearyn ‘sy Vaarle dy cadjin; ta –s yn yl-rey dy cadjin) foddee oo geddyn eie mie jeh; agh ta ram crampyssyn ‘sy lane obbyr. As shen fa scanshoil dy vel baarnaghyn screeuit ayns çhengaghyn heear. Ta baarnaghyn (as lettyryn mooarey) lhiggey dhyt eddyraghey ny focklyn veih y cheilley: my t’ou fakin “bunneeaght”, ta fys ayd nagh vel oo fakin “bun nee aght” ga dy vel ny lettyr cheddin ayn.

Cha nel y Vaarle feer vie ‘sy chooish shoh, er y fa nagh vel y corys screeuee eck myn-heeanagh; t’eh rere shennaghys, bun-ocklaght as reddyn elley. Chammah’s shen ta fys ayd (s’cosoylagh) er focklyn ny Baarle. Cre mysh y Vretnish, ny çhengey vyn-heeanagh er screeu?

Shoh sampleyr Bretnish:

“dwiddimynsiwrpamnadwyttinmedrugwelddechrauadiweddygeiriaumewnbrawddegsyddwediiysgrifennuynsymbolausaipaneg”

 • Shegin da -tt- ve eddyr daa ockle; cha nel -tt- ayns fockle erbee agh enmyn ass y Vaarle. Shen y brishey eginit ynrican ‘sy chooish.
 • S’coyolagh dy vel -ii- eddyr daa ockle, agh foddee eh cowraghey î.
 • Cha nel w- cadjin ec toshiaght ‘ockle (agh ta gw- boggaghey dys w-), as cha nel agh un ‘ockle as yt- ‘sy toshiaght.
 • Cha dod ns-, rp-, mn-, ld-, hr-, ua- ve ec toshiaght ‘ockle er chor erbee.
 • Cha dod -mn nt -tt ve ec jerrey fockle.

“dwiddimynsiwrpamnadwyt-tinmedrugwelddechrauadiweddygeiriaumewnbrawddegsyddwedi-iysgrifennuynsymbolausaipaneg”

Cha nel shen feer ymmydoil...

Cre mysh shirrey focklyn?

“dwi-ddim-yn-siwr-pam-na-dwyt-ti-’n-medru-gweld-dechrauadiwed-dy-geiriau-mewn-brawd-deg-sydd-wedi-iysgr-ife-nnu-yn-sym-bolau-sai-pan-eg

...ny shen noadyr.

Shoh y feer chummey, yn un raa honnick shin ‘sy Vaarle:
“dwi ddim yn siwr pam nad wyt ti’n medru gweld dechrau a diwedd y geiriau mewn brawddeg sydd wedi’i ysgrifennu yn symbolau saipaneg”

Ta’n Çhapaanish as yn Çheenish ny smessey foast. Cha nel abbyrlhit erbee oc. Ta’n Çheenish screeuit lesh “hanzi”, cowraghyn ta lane shillab as ta çheet er eie er lheh.

新语丝之前从来没有也不准备揭露没发表的学士或硕士论文抄袭,从来没有用新的规范去要求之前符合规范的文科论文。(shoh sampleyr gyn tort; cha nel eh çheet er y chooish heose)

Ta’n Çhapaanish screeuit lesh tree coryssyn: kanji (sorçh dy hanzi), as daa chorys “kana”, nyn sheelaghtyn, dy ghra myr shen, ta dagh cowrey çheet er shillab ennagh (myr ‘ka’, ‘te’ ny ‘mu’), cha nel er myn-heean.

多くの人が第二言語としてマン島語を学んだ結果、今日では英語との併用ではあるものの、マン島語を母語とする人々が再び現れている。 (ta’n sampleyr shoh mestey y ny tree coryssyn: kanji, hiragana as katakana; cha nel eh çheet er y chooish heose; t’eh ass art Wikipedia.jp er y Ghaelg, dy firrinagh!)

Agh t’ad ooilley screeuit liorish cowraghyn shillabagh, as foddee adsyn ve currit ayns oardagh erbee. Myr shen, cha nel y treeoo haase (dhossanyn meelowit) ayd. Ec y traa cheddin, my t'ou uss gynsaghey çhengey, cha nel enney mie ayd er ooilley ny focklyn, as ta'n chied haase moal dy liooar myrgeddin.

‘Syn Çheenish, cha nel aafilley ayn dys cowraghey my she jerrey breear t’ayn ny mean ennymockle. Ta’n Çhapaanish cowraghey aafilley breearyn ec y chooid sloo, bwooise da Jee! Agh mannagh vel brishey erbee dys cowraghey c’raad ta jerrey ny toshiaght ny focklyn, as mannagh vel y çhengey ayd hannah dy glen, nagh agglagh eh feaysley magh ny focklyn! T’eh ny smessey foast er y fa, dy mennick, nagh vel ad cowraghey enmyn ayns aght er lheh. T’ad jeant ass focklyn cadjin, ‘syn aght “folt grayse sheear” as “ard goll lajer”, as ga dy vel kuse jeu cadjin myr enmyn, cha nel ad enney orroo ec ynseydee. Myr shen, t’ou jeeaghyn er raa rish eash gyn feddyn keeall erbee ayn, as fy-yerrey t’ou feddyn magh dy vel enmyn buill, ny sleih, ny colughtyn ‘sy vean echey ta cur ort far-hoiggal. Ayns çhengaghyn heear, son y chooid smoo, ta lettyryn mooarey er ny focklyn shen (ta ny Germaanee cur ad ec toshiaght dagh ennymockle).

Shen bun as bree y chooish: my t’ou uss gynsaghey ny çhengaghyn shoh, cha nel fys dy liooar ayd dy chur enney er ny focklyn smoo cosoylagh mastey stroo dy hillabyn; as cha nel ny cowraghyn oayllagh ain (myr lettyryn mooarey as baarnaghyn) ayn dys jannoo baghtal ny brishaghyn. She obbyr voal as tooilleilagh t’ayn resooney magh cummey ny focklyn lesh prowal-as-failleil.

Chammah’s shen, ta thousaneyn dy chowraghyn ayn, as thousaneyn dy chovestaghyn jeu oddagh ve nyn vocklyn gyn enney ain orroo. Eer my t’ou uss fakin cowrey ainjyssagh dhyt, foddee dy vel eh ayrn jeh fockle smoo. Chammah’s shen, ta’n Çhapaanish aafilley dy jeean, as myr shen s’doillee eh cur enney er cummey bunneydagh y fockle eer my ta’n cummey bunneydagh er enney ayd. Cha nel Shapaanish (ny Sheenish) kenjal da ynseydee!

C’red ta ny sassey?

 1. いいレストランをご存知でしょうか?
 2. いい  レストラン  を  ご存知  でしょう  か?

Dy dooghyssagh, s’cosoylagh eh feaysley magh ny focklyn liorish traa as toilleil, agh nagh nhare eh as baarnaghyn ayn! Sheenee, Shapaanee, ta mee guee erriu, my ta shiu er son skeaylley ny çhengaghyn eu, gow toshiaght focklyn y eddyraghey!

Friday, 16 March 2012

Double Fine Adventure

Vel fys ayd er y chooish Double Fine Adventure? Cha s’aym wheesh dy Ghaelgeyryn ta cur geill da gammanyn. Ta Double Fine Productions ny cholught gammanyn co- earrooder jeant jeh sleih ass LucasArts as colughtyn elley. Hug magh ad Psychonauts, gamman mie er enney chossyn ram moylley fy-yerrey ga nagh chreck eh dy mie ‘sy toshiaght (t’eh ny chlassic cultagh nish). Ta’n fer toshee oc, Tim Schafer, er nobbraghey er gammanyn ennoil contoyrtys Monkey Island, Day of the Tentacle as Grim Fandango.

Wahll er 3oo Toshiaght Arree, dooyrt Schafer ayns co-akin marish Digital Spy dy row eh er jebbal shalee Psychonauts 2 da ymmodee soilsheyderyn, agh cha row anaase oc er . Ga dy vel ard-jeeaneyderyn shirrey er y gamman y chroo, cha dod eh jannoo eh gyn argid fondagh.

The founder of Double Fine studios said that he receives daily requests for the sequel, but fans often do not understand how game publishing works.

"I mean I get a lot of, on Twitter or whatever, daily questions about
Psychonauts 2. And I would love to do Psychonauts 2, I've actually pitched that to publishers several times and no-one has taken the bait so far," he told Digital Spy.

"I'd love to do that game, but I'd have to convince someone to just give me a few million dollars, that's all."

Shen y chied red.

Gyn jerkallys peiagh erbee, dreggyr Notch: "Let's make Psychonauts 2 happen. " She crooteyr Minecraft eh Notch (Markus Persson), as ta ram argid cosnit echey liorish y gamman shen ren eh gyn soilsheyder erbee.

Hug shen greesaght er ram sleih as ghow ad toshiaght cur ram geill da’n chooish. As shen y nah red.

Nish, s’treisht lhiam dy vel fys ec cagh er Kickstarter. Ta’n ynnyd-eggey shoh lhiggey dhyt ve dty yeih-aignagh, as dty varrantagh, da shaleeyn: shaleeyn ellynagh, ronsaghey oaylleeagh, troaryn noa çhynskyllagh, as reddyn elley. Ta 2 Player Productions ny cholught çhellveeish ta jannoo fillym feer-skeealagh bentyn rish cultoor as colughtyn gamman co- earrooder. T’ad hannah jannoo feer-skeeal Minecraft : the story of Mojang liorish argid cosnit liorish Kickstarter . Eisht va anaase oc er nyannoo feer-skeeal bentyn rish Double Fine as yn aght t’ad jannoo gammanyn. Dooyrt Schafer nagh by chosoylagh eh fillym jeeragh y yannoo dy beagh laue soilsheyder ‘sy chooish, as adsyn er son gurneil dy cruinn y fys as co- yalloo harragh magh. Cha row argid ec y ghaa cholught dy yannoo gamman gyn cooney soilsheyder, as myr shen reih ad dy reaghey argid ec y theay liorish Kickstarter.

Schafer: We were talking about what game we could have access to because if we were using one of the games in production, the publisher might not like that, they might not like their coverage of that being so broad. We were worried about secrets and unannounced stuff and all the hassles of getting approval for everything, so we thought: “Let’s just start a new project and we could have Kickstarter fund that, too.”
http://www.giantbomb.com/news/16-million-and-counting/3981/

Ec y traa cheddin, v’ad smooinaghtyn er y ghamman myr shallee beg oddagh ve ny vun da’n ‘eer-skeeal, cha nel myr “ feer “ ghamman per se. Er shen, reih ad gamman contoyrtys er y fa nagh vel lheid y ghamman goll er croo dy mennick jiu (wahll, cha nel ec colughtyn ennoil; ta crooteyryn neuchrogheydagh as ard-jeeaneyderyn ad y yannoo ny keayrtyn er ping ruy). Cha nel soilsheyderyn gamman cur geill daue; cosoylit marish gammanyn LKP* as cloiederaght wooar oc, cha nel ad cosney monney argid as ta soilsheyderyn cruinnaghey er ny gammanyn ta cosney smoo. Agh ta shennaghys fondagh ec Double Fine er nyannoo gammanyn contoyrtys mie, as s’mie lesh Schafer lheid ny gammanyn. Er lesh dy row cloiederyn ayn nagh vel goll er tendeil liorish gammanyn jeianagh, agh by vie lhieu gammanyn contoyrtys reih -as- crig ny s’melley as ny s’meeiney dy cloie. Ta mish nyn mast’oc; cha nel mee mie ec LKPyn er chor erbee, agh s’mie lhiam ronsaghey seihill noa as feaysley feyshtyn. As myr haghyr eh, t’eh jeeaghyn dy vel sleih ayns coardailys rhym. Ghow toshiaght yn aghin Kickstarter er 7oo Toshiaght Arree shirrey $400,000; shen kerroo da’n ‘eer-skeeal as tree kerrooyn da’n ghamman hene, as er lesh Schafer she yn argid sloo oddagh ad jannoo gamman lieh -vie liorish, ga dy beagh eh ‘fo langeid’.

...it was going to be a cool, cute, little fun game, but it would probably be kind of hobbled as far as adventure games go. It wouldn’t have compared [to] Day of the Tentacle or our old games because it was going to be a fraction of the price.
http://www.giantbomb.com/news/16-million-and-counting/3981/

Hebb ad leaghyn da sleih hug symm daue: coip jeh’n ghamman er son $15, jeh’n fillym as y ghamman er son $30, as jeh lioar shalee (chammah’s y fillym as y ghamman) er son $60. Va forum cowag ayn da cohoyrtee coloayrt er y ghamman, as reddyn elley. As shen y treeoo red.

As eisht: rouan.

Rish 9 ooryn 9 ooryn va’n $400,000 cosnit oc. Rish laa, va $1 millioon oc. Ta ny smoo cohoyrtee ec y çhalee na v’ec shalee Kickstarter erbee rieau. Rish jerrey’n aghin, va ny smoo na $3,000,000 oc.

Tree millioon dollar. Mysh £2,130,000.

My t’ou cur geill da’n naight, shen argid shiaght bleeantyn da’n Vunscoill – agh cha nel lheid y chosoylagh ymmydoil, er lhiam. Ta’n argid shen ny smoo na’n daa ghamman laadey neose s’noa oc, Costume Quest as Stacking, as ad jeant er son $2 villioon y pheesh. Agh ta leagh gammanyn “AAA” foddey ny smoo: $10 millioon er son un chorys, as $50 millioon er son gamman yl-choryssagh. Ta kuse jeu consey erash yn argid ayns thurrick: chossyn Halo 3 $170m ‘sy chied laa, er leagh mysh $30m (BBC).

Credjal dy vel shen leagh agglagh da eer ghamman co- earrooder? Wahll, er lhiams chammah dy vel, agh scuirr tammylt, eh? Quoid ta poageen fillym Hollywood? Eddyr $100 as $200 ayns ny 200yn leah. Dy ghra myr shen, keead wheesh ny smoo . Ghoym rish dy vel aghteyryn ennooil as ooilley shen ‘sy chooish nagh vel (son y chooid smoo) ayns gamman. Cha s’aym cre’n oyr dy vel feme ec fillymeyr erbee cur feed millioon dollar da peiagh erbee tra ta aghteyryn elley ass towse ry-gheddyn, agh shen skeeal elley. Smooinee, ta fillym cadjin ny sloo na daa oor. Ta beggan gammanyn neuchrogheydagh oor ny ghaa er lhiurid, agh t’ad goan. Ta gammanyn cadjin 5 ooryn er y chooid sloo, gyn çheet er cooid reihyssagh. Ta 10-20 ooryn ny s’menkey, as bentyn rish GCPyn as y lheid, cha nel 50 ooryn red yindyssagh (Xbox & PC). Shen y traa dy chloie un cheayrt, gyn çheet er gammanyn as yl-chloie oc (cloie noi cloiederyn elley), ny gammanyn oddagh oo ad y chloie ymmodee keayrtyn ayns caghlaaghyn aght (myr GCPyn).

Myr shen, ta gamman cur dhyt foddey wheesh ny smoo cooid (myr ta “ cooid ” y traa taitnyssagh ta ry-gheddyn ass), 30 wheesh ny keayrtyn. Cha nel shen moal er rheynn beg jeh’n argid cheddin.

Aghterbee, as yn argid shen cosnit oc, ta Double Fine er gaghlaa y shalee va foue. Ayns ynnyd jeh gamman beg quaagh, t’ad jannoo lane ghamman vees ry-gheddyn er dagh corys smoo as bee coraaghyn ry-chlashtyn ayns queig çhengaghyn (Baarle, Frangish, Germaanish, Iddaalish as Spaainish – gyn Gaelg, atreih!). Chammah’s shen, t’ad er chur stiagh aundyryn elley da cagh hug ram argid daue: ellyn bunneydagh er son $5000 (as dagh ooilley aundyr elley); bee as cowag marish y lught er son $10000 (adoae); goaill ayrn ‘sy ghamman myr karracteyr er son $50,000 (adoae); as eer geddyn coip bunneydagh coadit oor-noa jeh kied ghamman Schafer, fer jeh kiare t’echey foast (adoae) er son $150,000! Ta mee credjal dy vel ad ooilley goit ec sleih.

Schafer says all of the donated money will go towards making the product bigger and better. It will now launch on multiple platforms, including PC, Mac, Linux, iOS, and Android. It will also feature voice acting and localized text in French, German, Italian, and Spanish.
http://venturebeat.com/2012/02/21/double-fines-tim-schafer-on-kickstarter-success-i-did-not-expect-this-interview/

Cre’n scansh? Er lhiam nagh nee toshiaght irree magh cadjin ‘syn aght ta gammanyn goll er jannoo. Cha noddagh y chooid smoo dy ‘leih geddyn wheesh argid; ta ram oayllys as shennaghys prowit ec Schafer as Double Fine; hayrn Notch anaase ram sleih da’n chooish liorish çheet er Psychonauts, as hug ad geill tannaghtagh da Double Fine ga nagh nee Psychonauts 2 t’ad jannoo nish; as erskyn ooilley, v’adsyn y chied. Ta noaid cur blass anaasoil er reddyn nagh bee er y nah eab ec colught elley. Ny yei shen, nee colughtyn elley yn eab, as haink rish eh er son kuse jeu (as brishee fir elley).

Er y laue elley, ta’n chooish cowraghey dy baghtal dy vel ram sleih ayn as anaase oc er gammanyn elley, gammanyn nagh vel casley rish ny fir smoo ta soilsheyderyn cur argid daue. Foddee dy nee ee ad y ghreinney dy chur ny smoo geill da reddyn quaagh daue,as bee seihll cloie ny smoo anaasoil er son shen. Shoh mish as treisht orrym dy nee.

GCP: Gamman Cloie Paart (Role-Playing Game), gamman raad t'ou uss goaill ort hene enney karracteyr as goaill ayns 'sy vea-skeeal oc. Son y chooid smoo ta feyshtyn, caggey as bishaghey persoonagh ayn. LKP: Lhiggeyder Kied Phersoon (First Person Shooter), gamman raad t'ou uss jeeaghyn trooid sooillyn fer caggee ennagh as goaill ayrn ayns caggey liorish lhiggey fir ny cretooryn ny robotyn a.r.e.

Monday, 12 March 2012

Jerrey'n imbagh


Ta jerrey’n imbagh er jeet nish, as ta reddyn çheet dy ve ny s’kiuney.  S’aalin eh, son y chooid smoo.  S’mie lhiam ny studeyryn ta çheet da’n lioarlann, she adsyn cree yn obbyr aym; t’ad cur bree as gennalys er y voayl, as nish ta’n obbyr hene ta faagit ayms beggan dree.  Ny yei shen, ta mee laccal beggan kiunid erreish da imbagh tarroogh as tree bleeantyn boiragh.  Ta ny smoo boirey ry-heet chammah, agh rish tammylt ta caa ain beggan fea y ghoaill.  Cha nel ny turrysee lane my vlaa foast, myr shen ta'n chaayr tostagh dy liooar.  Ta mee jus ceau wheesh traa as fondagh liorish shooyl mygeayrt dy kiune as lhiggey da reddyn lheie ersooyl.  Dy firrinagh, ta mee er ve fo 'troos rish eash er dy daink çhingys er yn ard-ven ain 'sy toshiaght, as cha bee reddyn ny share derrey jerrey'n arraghey oik ta foin 'sy touree shoh.  Agh cre'n feeu accan?  S'treisht lhiam nagh bee eh myr shoh er son dy bragh, as myr shen cha nel eh orrym agh surranse rish tammylt.  Rish jerrey'n imbagh, ta shin dooney ny s'leaie as myr shen ta ny smoo traa seyr aym er son ceaughyn traa as reddyn elley.  Lesh shen as aase ny greiney rish yn arragh, ta mee roie ny s'menkey as ta shen yindyssagh.  S'doillee dhyt credjal eh - wahll, by ghoillee douys eh y chredjal - dy vel taitnys erbee ry-gheddyn ass roie mannagh vel uss roie hannah, agh erreish dhyt geddyn barriaght er neuollanid erbee 'sy toshiaght, tra foddee oo roie tammylt gyn scuirr, ta seyrsnys as boggaghey ennagh ry-gheddyn ass jus roie, obbraghey muskylyn as lhiggey da'n inçhyn cadley.  Share dou roie roish yn obbyr, myr saase dooishtee, agh t'eh cur orrym yeearree cadley 'syn obbyr ny keayrtyn...

Red quaagh er lhiam, shen y scansh eddyr pobblaght y lioarlann ‘syn imbagh as y phobblaght t’ayn nish.  Rish yn imbagh ta pobblaght cheaghlagh ain, agh nish she lught gillyn t’ayn dy fondagh; deiney jeean as smooinaghtagh as glioonagyn oc.  Ta ny mraane cho goan as airhey, bunnys.

Saturday, 10 March 2012

Enney Marranagh

Enney Marranagh

As Foaynoo shooyl ayns ard-valley ‘syn ‘astyr, honnick ee eddin daahghit Imraaghys jannoo mooar jee hene fo lostan gas, as shimmey peiagh v’er e ghlioonyn roee er laagh yn ‘traid.

“Quoi uss?” as Foaynoo roee.

“She mish Foaynoo,” as Imraaghys.

Eisht heel Foaynoo ersooyl dy kiune gyn peiagh erbee cur geill jee.

As lurg tammylt hie Imraaghys magh, as dirree ny h-ooashleyderyn as eiyrt urree; as leeid ee ad, dy kiart as cooie, da’n Ooig ghooie eck.

Notey: Ta'n skeeal shoh ry-gheddyn myr skeeal clashtynagh lhaiht aym pene: recortys MP3


A Mistaken Identity

Fame as she walked at evening in a city saw the painted face of Notoriety flaunting beneath a gas-lamp, and many kneeled unto her in the dirt of the road.

"Who are you?" Fame said to her.

"I am Fame," said Notoriety.

Then Fame stole softly away so that no one knew she had gone.

And Notoriety presently went forth and all her worshippers rose and followed after, and she led them, as was most meet, to her native Pit.


Ta'n skeealeen shoh çhyndaait ass A Mistaken Identity liorish yn Çhiarn Dunsany. Ta'n lioar vunneydagh ry-lhaih er Project Gutenberg.

Friday, 9 March 2012

Yn Çheer Gyn Vardaght

Chlebowski - Grajek przed meczetem w Konstantynopolu

Yn Çheer Gyn Vardaght

Haink y bard stiagh ayns çheer vooar nagh row bardaght erbee aynjee. As ren eh boirey dy mial er son yn ashoon shid gyn arrane beg ommidjagh erbee dy ghoaill ‘syn oie.

As dooyrt eh fy-yerrey: “Neeyms screeu er nyn son kuse d’arraneyn beggey ommidjagh do beagh ad gennal ‘sy raad as gearagh roish yn çhiollagh.” As rish ymmodee laghyn ren eh daue arraneyn eddrym, jeh’n torçh ta doodeeyn goaill er cruink ny çheeraghyn shinney s’maynrey.

Eisht hie eh da sleih ny çheerey as ad nyn soie as skee liorish tooilleil yn laa, as dooyrt eh daue: “Ta mee er screeu diu kuse d’arraneyn eddrym rere ny skeealyn meeresoonagh beggey, beggan gollrish y gheay ayns glionyn my aegid; foddee dy by vie lhiu ad y ghoaill rish ny h-oieyn meegherjoilagh eu.”

As dooyrt ad da:

“My t’ou credjal dy vel traa dy liooar ain ny laghyn shoh er son lheid yn ommidjys, s’baghtal nagh vel monney fys ayd er immeeaght chochionneeaght jeianagh.”

As ren y bard keayney as gra: “Atreih! T’ad caillt.”

Notey: Ta'n skeeal shoh ry-gheddyn myr skeeal clashtynagh lhaiht aym pene: recortys MP3


The Songless Country

The poet came unto a great country in which there were no songs. And he lamented gently for the nation that had not any little foolish songs to sing to itself at evening.

And at last he said: "I will make for them myself some little foolish songs so that they may be merry in the lanes and happy by the fireside." And for some days he made for them aimless songs such as maidens sing on the hills in the older happier countries.

Then he went to some of that nation as they sat weary with the work of the day and said to them: "I have made you some aimless songs out of the small unreasonable legends, that are somewhat akin to the wind in the vales of my childhood; and you may care to sing them in your disconsolate evenings."

And they said to him:

"If you think we have time for that sort of nonsense nowadays you cannot know much of the progress of modern commerce."

And the poet wept for he said: "Alas! They are damned."


Ta'n skeealeen shoh çhyndaait ass The Songless Country liorish yn Çhiarn Dunsany. Ta'n lioar vunneydagh ry-lhaih er Project Gutenberg.

Wednesday, 7 March 2012

Oonlaghey neurahoil

Lesh oonlaghey my eaddagh riyr, ren mee ad y ghaahghey aght ennagh. Cha s’aym cre’n bun jeh, agh ta’n stoo bane er soo stiagh gorrymid ass raad ennagh. S’quaagh shen, er y fa nagh row red erbee nyn mast’oc nagh vel mee er noonlaghey keayrtyn ass towse. Nish ta’n cullee roie aym lane ghorrym glass. Wahll, ny share gorrym na bane-jiarg, foddee! As mish jiarg ‘syn eddin lesh roie, yinnin jeeaghyn gollrish moggaid dy braddan.