Wednesday, 22 October 2014

Ny Tree Mec Vooarey

As fy-yerrey hrog Deiney er ard gloyr s'jerree ard-veenid, troggal smoo ny caayrey yerrinagh.

Ayns duinid thallooin foddey foue, ren jeshaghtyn cronnane rish cooilleeney dagh ooilley feme v'oc; cha row laboraght erbee ry-yannoo ec Deiney. Ghow ad aash nyn soie, as coloayrt er yn 'Eysht Keintys.

As nish as reesht, ass magheryn jarroodit, haink shenn ven voght as shirrey jeirk. Haink ee dy doccaragh dys y dorrys sodjey magh, dys arragh sodjey ghloyr yerrinagh Gheiney. As dagh cheayrt hug ad cooyl ee. Cha row y chaayr shoh, ard-obbyr Gheiney, cooie jee.

She Najoor haink shirrey jeirk ass my magheryn, as hug ad cooyl ee dagh keayrt.

As ersooyl lhee reesht dys ny magheryn.

As laa dy row haink ee reesht, as reesht ren ad dy jiooley. Agh haink tree mec vooarey mâree.

"Hie stiagh adsyn," as ish. "Adsyn my vec, stiagh 'sy chaayr eu."

As hie stiagh ny tree mec vooarey.

As shoh mec Najoor, cloan agglagh y ven hreigit: Caggey, Genney as Plaih.

Dy jarroo, hie ad stiagh as feddyn Deiney gyn yss 'sy chaayr oc; foast smooinaghtyn er ny Feyshtyn oc, lhiantyn hug yn ard-veenid oc, gyn eer clashtyn rish y cheimnaghey as ad nyn dree tayrn faggys daue.


Ta'n skeealeen shoh çhyndaait ass The Three Tall Sons liorish yn Çhiarn Dunsany. Ta'n lioar vunneydagh ry-lhaih er Project Gutenberg.

Monday, 6 October 2014

Yn Scaa Harrish Innsmouth: cleayney Zadok Allen

Shegin da teaym roonagh ennagh—ny cleayn sharroo er bun dorraghey follit—er chur orrym caghlaa yn aigney v’orrym. Va mee er giarail rish foddey nagh derrin geill agh da seyrnaght hene, as ec y traa shid hene va mee jannoo siyr cour Kerrin y Valley myr eab dy hirrey arraghey leah ass y valley yngyragh baaish as loau. Aght ennagh, tra honnick mee shenn Zadok Allen, haink rish strooanyn noa ‘syn aigney aym, as ren mee feiyal as mish neuhickyr.

Va’n aeglan er my hickyraghey nagh niarragh y shenn dooinney agh sannishyn keoie brisht er skeealyn erskyn credjue sheelt. Harrish shen, v’eh er chur raaue dou nagh beagh eh sauçhey loayrt rish dy vaikagh ynnydee erbee shen. Ny yei shen, va’n shenn ‘eanishagh jeh fioghey y valley ny violagh nagh dod mee shassoo n’oi. Va’n cooinaghtyn echey roshtyn erash dys eashyn lhongyn as thieyn-obbree; son nagh vel beeal-arrish whaagh cheoie dy mennick ny cochaslys chowreydagh er bun cree firrinagh? Shegin da’n shenn ‘er er vakin dagh ooilley chooish Innsmouth rish jeih bleeaney as kiare feed. Ghooisht accrys scoillaragh aynym ny stroshey na keeal as arrey; as corvian aegid orrym, heill mee dy noddin creearey cree shennaghys hene ass y deayrtey breagagh fud-y-cheilley darragh jeh, gyn ourys, fo greim jough lajer.